หน้าหลัก

บริษัทโอเอวัน จำกัด

เปิดกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 เริ่มจากการเป็นบริษัทขายสินค้าไอทีเล็ก ๆ ขายให้กับหน่วยงานราชการ ขายไปขายมาก็เริ่มเข้าประมูลในหน่วยงานราชการ จากนั้นพัฒนามาขายฮาร์ดแวร์และสุดท้ายกลายเป็นบริษัทพัฒนาระบบไอทีให้กับหน่วยงานราชการหลายแห่ง

ผลงานที่พอนำมาอวดชาวบ้านได้มีดังนี้

ระบบโรงเรียน
ระบบสมัครงาน
ระบบจิวเวลลี่
ระบบอินเวนโทรี่คอนโทรล

การพัฒนาระบบแรกเริ่มเดิมทีพัฒนาด้วย dBASE III Plus ตามด้วย FoxPro บนระบบปฎิบัติการ DOS พอมาเป็นระบบปฎิบัติการ Windows เราเป็นเจ้าแรก ๆ ของประเทศที่เปลี่ยนมาเป็นการพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นเป็นหลัก

ปัจจุบันเราพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย PHP, ASP.NET, VB.NET, C# ทำตั้งแต่แอพพลิเคชั่นขนาดเล็กให้กับนักเรียนนักศึกษาไปจนถึงระบบขนาดใหญ่มูลค่าหลายล้านบาท